Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 07 : 167
Năm 2021 : 1.499
 13/12/18  Hoạt động  340
Đổi mới phương pháp dạy học theo lớp mô hình trường học mới
 07/12/17  Hoạt động chuyên môn  559
Tại buổi họp hội đồng sư phạm tháng 11/2017. Theo sự chỉ đạo của Ban giám hiệu và chuyên môn giao nhiệm vụ cho tổ Hóa – Sinh thực hiện chuyên đề nghiên cứu bài học vào ngày 8 tháng 11 năm 2017, tổ Hóa sinh họp bàn kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong tổ