Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 07 : 167
Năm 2021 : 1.499

File nhập cơ sở dữ liệu thông tin của giáo viên 2018

File nhập cơ sở dữ liệu thông tin của giáo viên 2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

Giáo viên nhập thông tin cá nhân theo mẫu và gửi file về địa chỉ Email: kimhakhanh@gmail.com

Lưu ý: Các thông tin nhập trên trang Sheet1, các trang còn lại là danh mục thông tin để đối chiếu nhập vào file dữ liệu cho chính xác.

Bài viết liên quan