Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 07 : 167
Năm 2021 : 1.499

Lịch tổ chức Hội nghị CMHS đầu năm, sinh hoạt chi bộ tháng 9 và Hội nghị CC-VC năm học 2018- 2019

Lịch thực hiện Hội nghị CMHS đầu năm, sinh hoạt chi bộ tháng 9 và Hội nghị CC-VC năm học 2018- 2019

Lịch tổ chức Hội nghị CMHS đầu năm học 2018 - 2019:

Thời gian: ngày 30/9/2018 (Chủ nhât)

+ Khối 6,9: tiến hành vào lúc 7 giờ đến 8 giờ 45.

+ Khối 7,8: tiến hành vào lúc 9 giờ đến 10 giờ 30.

+ Họp Ban đại diện CMHS của lớp: lúc 10 giờ 45

Lịch sinh hoạt chi bộ tháng 9:

- Thời gian: lúc 12 giờ 30 ngày 27/9/2018 (thức năm)

- Nội dung: Thông qua nghị quyết của chi bộ và làm lễ kết nạp đảng viên mới.

Lịch tổ chức Hội nghị CC-VC năm học 2018 - 2019:

- Thời gian: lúc 13 giờ 30 ngày 27/9/2018 (thứ năm)

Bài viết liên quan